Estudi Natural Sound, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços amb les pàgines de Estudi Natural Sound. La presència d’enllaços en les pàgines web de Estudi Natural Sound té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d’aquests enllaços.

Estudi Natural Sound declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l’accés quan ho consideri convenient.

Estudi Natural Sound no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d’acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d’aquestes pàgines web, sense l’autorització prèvia de Estudi Natural Sound.

Dades del responsable del web www.estudinaturalsound.com

  • Titular: Silvia Viñarta Cusi
  • Identificació fiscal: 37747080D
  • Adreça social: C/ Masia Can Pascol, 28 – 08738 Pontons (Barcelona)
  • E-mail: info@estudinaturalsound.com

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Estudi Natural Sound, amb el fi d’informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@estudinaturalsound.com o adreçant-se per carta a Estudi Natural Sound, C/ Masia Can Pascol, 28 – 08738 Pontons (Barcelona), indicant clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina de Estudi Natural Sound sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de Estudi Natural Sound, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Estudi Natural Sound garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.